Formulari online de proposta de sessió organitzada

La data límit per la presentació de sessions organitzades és l'25 de gener.

Ja no es poden enviar abstracts online